Upravljanje markiz

Možne so različne vrste upravljanja_
- standardno upravljanje z elektromotorjem
- elektro-pogon na daljinsko upravljanje
- ročno z monokomandno palico

Ročno Daljinsko Motor 230 V io Homecontrol®